OSNOVNO O NACIONALNOJ STAKLENCI ZA MED

Pravo korištenja nacionalne staklenke za med hrvatskog podrijetla

Pravo na korištenje nacionalne staklenke imaju primarni proizvođači pčelinjih proizvoda upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka koji pčelinje proizvode proizvedene na vlastitom gospodarstvu stavljaju na tržište i  koji su ujedno upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili u Upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koje vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Distribucija nacionalne staklenke za med hrvatskog podrijetla

Korisnik kupuje nacionalnu staklenku od ovlaštenog distributera, popis dostupnih prodajnih mjesta označen na mapi.

Kvota nacionalne staklenke za med hrvatskog podrijetla

Maksimalan broj nacionalnih staklenki po korisniku (kvotu) utvrđuje HPS na godišnjoj razini na temelju podataka iz Evidencije pčelara i pčelinjaka te na temelju godišnje proizvodnje meda od 30 kg po košnici. HPS će podatke iz Evidencije pčelara i pčelinjaka uskladiti s bazom podataka nužnom za provedbu sustava distribucije nacionalne staklenke najkasnije do kraja mjeseca veljače tekuće godine.

Neiskorišteni broj nacionalnih staklenki (kvotu) po korisniku za prethodno razdoblje od jedne godine nije moguće prenijeti u sljedeće jednogodišnje razdoblje te se iste automatski poništavaju u bazi podataka za provedbu sustava distribucije kao neiskorištene.

Označavanje zaštićenim znakom Med hrvatskih pčelinjaka

Korisnici nacionalne staklenke ujedno su i korisnici dobrovoljnog sustava označavanja meda zaštićenim znakom Med hrvatskih pčelinjaka koji je u provedbi Ministarstva poljoprivrede.

Svaka Nacionalna staklenka mora biti označena i znakom „Med hrvatskih pčelinjaka“ u sklopu kojeg je naveden i neponovljivi serijski broj naljepnice izdane na ime korisnika znaka.

Zaštićena oznaka Med hrvatskih pčelinjaka mora se staviti na jasno vidljivo mjesto na nacionalnoj staklenki uz logotip Hrvatskog pčelarskog saveza.

Kada se nacionalna staklenka koristi u promotivne svrhe na njoj također mora biti istaknut znak Med hrvatskih pčelinjaka.

Pravilnik o nacionalnoj staklenki za med hrvatskog podrijetla u prilogu na linku.

http://www.csprog.net/whps/php/arhiva/zakoni/Pravilnik%20o%20nacionalnoj%20staklenci%20za%20med%20hrvatskog%20podrijetla_studeni%202018.%20godine.pdf

Više o svemu, kao i karta te popis prodajnih mjesta dostupan je na ovom linku;

http://csprog.net/whps/php/staklenka.php

s
s