Informacije, Počeo otkup meda 2015.

metalna-ambalaza-001Tvrtka Contectum d.o.o. vrši otkup bagremovog meda (za sada samo bagrem), u ime tvrtke Golden Nectar (AranyNektar) iz Madžarske. Uzimanje uzoraka će biti vršeno u etapama ovisno o lokaciji gdje se med nalazi. Po analizi meda vrši se otkup. Cijena za med koji se preuzima kod pčelara iznosi 29,00 kn/kg. Ukoliko se med doveze na sabirno mjesto i prepušta ambalaža (bačva), cijena je 30,00 kn/kg. Sabirna mjesta će biti određena po regijama. Isplata je 7 dana po isporuci meda. Pozivamo i udruge da se organiziraju i jave na: info@modernopcelarstvo.com, kako bi se lakše skupile količine za napuniti kamion i samim time lakše odredili sabirna mjesta, te termine uzimanja uzoraka i otkupa. Samim angažmanom udruga, pomaže se otkupljivaču, ali i pčelarima da lakše i brže plasiraju med jer se cijeli posao može efektivnije i brže odraditi.

Hvala Vam

Kontakt:  Marijan Trnski, 099/247-1142

Članovi PU Cvijet-a, informacije mogu dobiti u udruzi.

s
s